Съобщение

Уважаеми родители,
Във връзка с приема на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година Ви уведомяваме, че в паралелката са класирани 26 ученици в изпълнение на Регламент за държавния план-прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година, като максималният бал е 320,90 точки, а минималният – 230,90 точки.
Подробна информация за бала на детето си всеки родител може да получи лично на тел: 076/60 87 66 или в канцеларията на ПМГ „Христо Смирненски“.