Съобщение!!!

На 23.02.2019г./събота/ от 8.30 часа до 12.30 часа ще се проведе среща с родители на четвъртокласници за прием в V клас в ПМГ”Христо Смирненски” за учебната 2019/2020 година. Срещата ще се проведе в учителската стая на ПМГ в присъстието на директора Емилия Грозданова и учителя по математика Георги Михайлов.