Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

На основание заповед № РД -01-52/16.02.2022 г. на директора
на РЗИ – град Перник от 21.02.2022 г. всички учениците от V
клас до XII клас ще се обучават присъствено.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО