Съобщение

Уважаеми родители и  ученици,

На основание заповед № РД -01-42/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – град Перник от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. учениците от V клас, VI клас, VII клас, VIII клас, X клас и XII клас ще се обучават присъствено.

Учениците от IX клас и XI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО