Съобщение

 

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

         Уведомяваме ви, че на основание заповед № Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министър на образованието и науката от 21.10.2021 г. до 05.11.2021 г. всички ученици от V  до XII  клас на ПМГ „Христо Смирненски“ преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

                 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО