Съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

На основание Заповед № РД-09-3066/08.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването

От 11.10.2021 г. до 22.10.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски” ще се обучават при спазване на следния график:

От 11.10.2021 г. до  15.10.2021 г

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, VIII клас и  ХII клас

учениците от  IX клас,  X клас  и XI клас да се обучават от разстояние в електронна среда.

от 18.10.2021 г. до 22.10.2021 г.

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, IX клас X клас  и  ХI клас

учениците от  VIII клас и  XII клас  да се обучават от разстояние в електронна среда.