Съобщение

СПИСЪК

на

класираните ученици в ПМГ „Христо Смирненски“ -гр. Перник, професионална паралелка със специалност „Системно програмиране“: четвърти етап:

 

№ по ред ВХ.№ БАЛ Класиране
1 АД-01-4271 204 класиран
2 АД-01-4275 194 некласиран
3 АД-01-4273 178 некласиран
4 АД-01-4274 175,5 некласиран
5 АД-01-4272 168 некласиран
6 АД-01-4276 126 некласиран