Съобщение

След III-ти етап на класиране в ПМГ”Хр. Смирненски” има едно свободно място в специалност Системно програмиране. Подаването на документи за IV-ти етап на класиране е от 03.08.2021 г до 05. 08.2021 г.  в канцеларията на ПМГ “Хр. Смирненски”. Обявяване на резултата от IV-ти етап на класиране е на 09.08.2021 г.