Съобщение

Записването на ученици в VIII клас на III-то класиране в ПМГ „Христо Смирненски“ ще става на III-ти етаж в стая 301 на 30.07.2021 г. – от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство за кандидатстващите в професионални паралелки.