Съобщение

Уважаеми родители,

Подаването на документи за прием в V  клас на първо класиране ще се осъществява на 02.07.2021 г. и 05.07.2021 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в сградата на ПМГ „Хр. Смирненски“, 3ти етаж, кабинет по География.

Необходими са следните документи:

  1. Заявление по образец
  2. Копие на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.
  3. Копия от служебни бележки за резултатите от ученическата олимпиада и/или от състезания (само за ученици от друга област).

ОТ РЪКОВОДСТВОТО