Съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

На основание Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

От 31.05.2021 г. всички  ученици от ПМГ „Христо Смирненски” ще се обучават присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки и  следния дневен режим:

1 час –  7.45 ч. –  8.30 часа

2 час –  8.40 ч. –  9.25 часа

3 час –  9.35 ч. – 10.20 часа

4 час – 10.40 ч. – 11.25 часа

5 час – 11.35 ч. – 12.20 часа

6 час – 12.30 ч. – 13.15 часа

7 час – 13.20 ч. – 14.05 часа

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО