Съобщение

Уважаеми родители, учители и ученици,

На основание Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

От 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски” ще се обучават при спазване на следния график:

 

От 05.05.2021 г. до  07.05.2021 г

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, IX клас и  ХII клас

учениците от  VIII клас, X клас  и XI клас да се обучават от разстояние в електронна среда

от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, IX клас XI клас  и  ХII клас

учениците от  VIII клас и  X клас  да се обучават от разстояние в електронна среда

от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

присъствено да се обучават учениците от   V клас, VI клас,  VII клас, VIII клас, Х клас и XI клас

учениците от IX клас  да се обучават от разстояние в електронна среда