Съобщение

Отменя се провеждането на Пролетното математическо състезание със заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката.
Новата дата за провеждане на състезанието следва да бъде оповестена до 8 април 2021 година.