Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                           Уведомяваме ви, че от 15.03.2021г. до 26.03.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ ще се обучават от разстояние в електронна среда, спазвайки следния дневен режим:

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

VА, VIА, VIIA КЛАС

 

междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 30
8 : 30 – 8 : 45
2 час 8 : 45 – 9 : 15
9 : 15 – 9 : 30
3 час 9 : 30 –  10: 00
10 : 00 – 10 : 25
4 час 10 : 25 – 10 : 55
10 : 55 – 11: 10
5 час 11 : 10– 11 : 40
11 : 40 – 11 : 55
6 час 11 : 55 – 12 : 25
12 : 25 – 12 : 40
7 час 12 :40  – 13 : 10

  

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

VIIIA, VIIIБ, VIIIВ, VIIIГ, IXА, IXБ, IXВ, XА, XБ, XВ, XIА, XIБ , XIВ

XIIA, XIIБ  и XIIВ  КЛАС

 

междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 35
8 : 35 – 8 : 45
2 час 8 : 45 – 9 : 20
9 : 20 – 9 : 30
3 час 9 : 30 – 10 : 05
10 : 05 – 10 : 25
4 час 10 : 25 – 11 : 00
11 : 00 – 11 : 10
5 час 11 : 10 – 11 : 45
11 : 45 – 11 : 55
6 час 11 : 55 – 12 : 30
12 : 30 – 12 : 40
7 час 12 : 40 – 13 : 15

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО