Съобщение

                            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                           Уведомяваме ви, че на основание заповед на министъра на здравеопазването от  04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ ще се обучават по следния график:

                         Присъствено ще се обучават учениците от V клас,  VII клас, IХ клас и XII клас при спазване на  всички противоепидемични мерки и следния дневен режим:

 

    междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 40  
    8 : 40 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 30  
    9 : 30 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 20  
    10 : 20 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 20  
    11 : 20 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 10  
    12 : 10 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 13 : 00  
    13 : 00 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 50  

 

                    Учениците от VIII клас, Х клас и XI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда при следния дневен режим:

 

    междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 35  
    8 : 35 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 25  
    9 : 25 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 15  
    10 : 15 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 15  
    11 : 15 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 05  
    12 : 05 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 12 : 55  
    12 : 55 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 45  

 

                    Учиниците от VI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда на 04. и 05. март 2021 г.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО