СЪОБЩЕНИЕ

                            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                           Уведомяваме ви, че на основание заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министерство на здравеопазването от  16.02.2021 г.  учениците от V клас и  VI клас ще се обучават присъствено при спазване на  всички противоепидемични мерки и следния дневен режим:

 

междучасие
1 час 8 : 00 – 8 : 40
8 : 40 – 8 : 50
2 час 8 : 50 – 9 : 30
9 : 30 – 9 : 40
3 час 9 : 40 – 10 : 20
10 : 20 – 10 : 40
4 час 10 : 40 – 11 : 20
11 : 20 – 11 : 30
5 час 11 : 30 – 12 : 10
12 : 10 – 12 : 20
6 час 12 : 20 – 13 : 00
13 : 00 – 13 : 10
7 час 13 : 10 – 13 : 50

 

 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО