Съобщение

На вниманието на родителите и учениците!

На основание:  заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед № РД09- 3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

В периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. обучението на учениците от ПМГ “Христо Смирненски” ще се осъществява, от разстояние в електронна среда, спазвайки седмичното разписание и дневния режим на учебните занятия!