Съобщение

Уважаеми ученици, учители и родители,

съгласно т. 1 от Заповед № РД 09-3172/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на общинския кризисен щаб, учениците от V  до  XII  клас ще се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за времето от 16.11.2020г.  до 20.11.2020г.