Съобщение

Ръководството на ПМГ “Хр.Смирненски” гр.Перник съобщава, че след първи етап на записване няма свободни места в V клас, профил “Математически” за учебната 2020/2021 година.