ВА Ж Н О !!!

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник уведомява своите ученици и техните родители, че във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 и в изпълнение на Заповед №РД – 01-124/13.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия. За поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г., ПМГ „Христо Смирненски“ има готовност за стартиране на обучение в електронна среда. За организиране и провеждане на обучението от разстояние и за споделяне на учебни материали и ресурси ще се използва електронните платформи Google G- Suite и Shkolo BG, в които всички ученици имат вече създадени акаунти за достъп. По всеки учебен предмет ще функционират виртуални класни стаи в приложението на Google Classroom, чрез които учителите ще предоставят всички необходими материали за овладяване на учебното съдържание, планове на новите теми, задачи за упражнение и тестове. Електронното обучение ще се осъществява при спазване на утвърденото седмично разписание. Изразяваме своята увереност, че с общи усилия и взаимна подкрепа ще преодолеем заедно предизвикателството, пред което сме изправени. Нека запазим спокойствие, да бъдем разумни и да се възползваме максимално от възможностите, които ни предлагат новите технологии.

На 16.03.2020г. започваме обучението в електронна среда, като учениците ще получат точни указания за работа.

Обучението  в електронна среда ще бъде по утвърден режим от 8.30ч. до 13.00ч. с утвърдено седмично розписание

РАБОТЕН РЕЖИМ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

1 час – 8.30 – 9.00 ч.

2 час – 9.10 – 9.40 ч.

3 час – 9.50 – 10.20 ч.

4 час – 10.30 – 11.00 ч.

5 час – 11.10 – 11.40 ч.

6 час – 11.50 – 12.20 ч.

7 час – 12.30 –  13.00 ч.