СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД09-1270/16.05.2024 г. на Министъра на образованието и науката Ви уведомяваме, че математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 01.06.2024 г. – начален час 9:00 ч.

Заявления за участие в състезанието се подават до 29.05.2024 г. включително в канцеларията на ПМГ „Христо Смирненски“ и на имейл info-1403219@edu.mon.bg