Съобщение

Съгласно Заповед  № РД09-569/04.03.2020г. на министъра на образованието и науката Ви информираме, че дните от 04.03.2020г. до 06.03.2020г. ще бъдат неучебни дни. Учениците ще бъдат на училище на 09.03.2020г.