Съобщение

На 25.02.2020 г. /Вторник/  от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за V клас, VI клас, VII клас,
VIII клас, IX клас и X клас.  На 26.02.2020 г./сряда/ от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за  XI клас и XII клас.