Съобщение

На 03.12.2019 г. от 17:30 часа в учителската стая на ПМГ”Христо Смирненски” ще се проведе събрание на представители на родителите от всички паралелки за избор на членове на обществения съвет