Среща с представители на Немечек България

На 24 март 2023 г. представители на софтуерната компания Немечек България се срещнаха с учениците от 11Б клас, обучаващи се по професия Приложен програмист. Софтуерният инженер Симеон Василев представи презентация и обясни на учениците за особеностите на уеб програмирането и съвременните уеб приложения. На срещата присъства бившият ученик от ПМГ „Христо Смирненски“ Георги Михайлов, който през 2022 година се дипломира по специалността Приложно програмиране и след интервю беше одобрен и назначен на работа във фирмата като младши програмист – стажант. Георги разказа за началото на своя професионален път: как е протекло интервюто му за работа, какво е ежедневието на програмиста, кои знания от училище са му били полезни, как придобива нови знания и развива своите умения във фирмата,  как съчетава работата си със следването в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Двата учебни часа минаха неусетно в отговори на въпроси и споделяне на опит за работата в ИТ сферата.