СПИСЪК на учениците, класирани за паралелката в V клас за учебната 2021/2022 год. в ПМГ „Христо Смирненски”, гр. Перник

Списък

Записването на класираните ученици ще се извърши на 08 и 09.07.2021 г. от 8 до 18ч. в кабинета по География на ПМГ “Хр. Смирненски” гр. Перник