Семинар с участието на ученици от ПМГ „Христо Смирненски“ и „Немечек България“

На 26 ноември 2021 година в ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник беше проведен онлайн семинар с представители на една от водещите фирми в ИТ индустрията „Немечек България“ и ученици от VІІІ клас, специалност „Приложно програмиране“.

Лекторите Морети Георгиев и Георги Георгиев представиха пред участниците в инициативата интересна информация, свързана с две основни теми: „Как достъпваме сайтове“ и „Изкуствен интелект“.

Последва дискусия, свързана с актуални въпроси относно ролята на  информационните технологии в нашия живот – защо трябва да учим, с какво са примамливи професиите в ИТ сферата.

Проведеният семинар е поредно доказателство, че партньорството на гимназията с бизнеса е от съществено значение за развиването на компетентностите, необходими на младите хора за личностното им професионално ориентиране и успешна бъдеща реализация.

Повече информация за дейността може да намерите на сайта на „Немечек България“.

още снимки