Семинар на тема “Уеб програмиране”

В ПМГ “Христо Смирненски” – град Перник, бе проведен семинар на тема “Уеб програмиране”. Лектор беше Георги Михайлов – представител на Немечек България ООД – една от водещите в ИТ сектора фирми, а също и бивш възпитаник на ПМГ „Христо Смирненски“. Участници бяха учениците от XI в клас и преподаватели от училището. Уеб програмирането може да варира от разработването на най-простите статични единични страници от обикновен текст до най-сложните уеб базирани интернет приложения. Чрез презентация и демонстрация на създаденото от него уеб приложение, което е неговият дипломен проект за завършване на професионалното му образование, беше представено на практика пред учениците как професионалната подготовка в ПМГ “Христо Смирненски” ще им даде възможност за успешно завършване и последващо реализиране.

Учениците взеха участие в дискусията и проявиха интерес.

Пожелаваме успех на всички!