Свободни места в ПМГ “Христо Смирненски” за учебната 2023/2024 година


VI клас

1 място профил “Математически”

XI клас

3 места  в паралелка профил “Математически”

1 място  в паралелка професия “Приложен програмист” специалност “Приложно програмиране”

2 места  в паралелка професия “Системен програмист” специалност “Системно програмиране”

XII клас

2 места в паралелка профил “Природни науки”


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с подадени заявления за свободното място  в V клас и проведено класиране на кандидатите на първо място е класиран ученик с 258.8 точки.

Класирането е направено от комисия в състав:   Г .Михайлов – старши учител по математика и Д .Димитрова – старши учител по биология и здравно образование с протокол  №  АД-01-2568/12.04.2024 г.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО