Свободни места ПМГ “Христо Смирненски” за учебната 2019/2020 година

VII клас – 8 места

VIII клас – 1 място в паралелка профил “Природни науки”

                    1 място в паралелка профил “Математически”

X клас – 1 място  в паралелка профил “Математически”

                1 място в  паралелка профил “Природни науки”

XI клас – 5 места в  профил “Природоматематически”

XII клас –  20  места в профил “Природоматематически”