Свободни места в ПМГ “Христо Смирненски” за учебната 2023/2024 година

XI клас

3 места  в паралелка профил “Математически”

1 място  в паралелка професия “Приложен програмист” специалност “Приложно програмиране”

2 места  в паралелка професия “Системен програмист” специалност “Системно програмиране”

XII клас

2 места в паралелка профил “Природни науки”