Свободни места ПМГ “Христо Смирненски” за учебната 2021/2022 година

 

IX клас 

  1 място в паралелка профил “Природни науки”

X клас

1 място  в паралелка профил “Математически”

 1 място в  паралелка профил “Природни науки”

XI клас

1 място  в паралелка професия “Приложен програмист” специалност “Приложно програмиране”

XII клас

1 място  в паралелка профил “Математически”

 1 място в  паралелка профил “Природни науки”