Свободни места ПМГ “Христо Смирненски” за учебната 2022/2023 година

X клас

3 места  в паралелка профил “Математически”

1 място  в паралелка професия “Приложен програмист” специалност “Приложно програмиране”

XI клас

2 места в паралелка профил “Природни науки”

XII клас

1 място  в паралелка профил “Математически”

1 място в паралелка професия “Приложен програмист” специалност “Приложно програмиране”