Свободни места ПМГ “Христо Смирненски” за учебната 2020/2021 година

VIII клас

1 място в паралелка профил “Природни науки”

IX клас 

1 място в паралелка профил “Математически”

  1 място в паралелка профил “Природни науки”

XI клас

1 място  в паралелка профил “Математически”

 1 място в  паралелка профил “Природни науки”

XII клас

5 места в  профил “Природоматематически”