Ръкописно издание на стихосбирката на Христо Смирненски “Да бъде ден!”

В чест на своя патрон и по случай 100-годишния юбилей на гимназията създадохме специално ръкописно издание на стихосбирката на Христо Смирненски „Да бъде ден!“. 42 ученици от V до ХІІ клас се включиха със свои преписи и илюстрации. Издадохме книжката си в тираж от 240 броя и създадохме електронен вариант, достъпен за всеки в глобалната мрежа.