Ръководство и учители

Ралица Иванова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

Румен Симеонов

СТАРШИ УЧИТЕЛ

Иванка Славова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

Десислава Стойнева

Образование: Висше

Специалност: Английски език и литература

Десислава Стоянова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Татяна Симеонова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

Аделина Тодорова

Главен учител