Ръководство и учители

Юлиана Ангелова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

Румяна Ачанова

СТАРШИ УЧИТЕЛ

Светослава Благоева

УЧИТЕЛ

Образование: Висше – магистър

Специалност: Английски  и български език

Павлина Василева

СТАРШИ УЧИТЕЛ