Родителска среща за 5. и 8. клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 13.09.2023 г. от 17:30 ч. в ПМГ “Христо Смирненски” ще се проведе родителска среща с родителите на новопостъпилите ученици от 5. и 8. клас, както следва:

5. а клас – стая 301

8. а клас (профил математически) – стая 302

8. б клас (приложен програмист) – стая 303

8. в клас (профил софтуерни и хардуерни науки) – кабинет по география

8. г  клас (профил природни науки) – кабинет по биология

 

От ръководството