Резултати от Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, проведено на 30.03.2024 г.

Уважаеми родители и ученици,

Участниците в Пролетното математическо състезание могат да се запознаят с писмените си работи в присъствието на родител/ настойник на 11 и 12 март 2024 г. от 08:30 до 16:00 часа в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“- гр. Перник, етаж 3, стая „Ръководител ИКТ“. Не се разрешава копирането, снимането и изнасянето на изпитните работи.