Резултати от математическо състезание за IV клас “Математика за всеки”

Уважаеми родители и ученици,

Участниците в математическото състезание “Математика за всеки” могат да се запознаят с писмените си работи в присъствието на родител/ настойник на 14, 17 и 18 юни 2024 г. от 08:30 до 16:00 часа в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“- гр. Перник, етаж 3, стая „Ръководител ИКТ“. Не се разрешава копирането, снимането и изнасянето на изпитните работи.