Регионална програма “Работа в екип – най-важният урок на бъдещето”

ПМГ „Христо Смирненски“ се включи в Регионалната програма „Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“ на РУО – Перник.

Целта на програмата е да се насърчи екипната работа на учениците и стремежът към постигане на по-високи резултати в учебно-възпитателния процес. В тази връзка основна задача на преподавателите е да развиват в учениците уменията на ХХI век.

На доброволен принцип бяха формирани екипи от ученици, които под менторството на своите учители разработиха проекти от следните категории, включени в Регионалната програма:

 

Категория „Български език и литература“

„Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител“

видео

 

Категория „Математика, природни науки и екология“

 „Нашият STEM\STEAM свят“

видео

Категория „Обществени науки, гражданско образование и религия“

„България – познатата и непознатата“

Видео