Регионален форум за образователни иновации за Югозападен регион – „Иновативните училища – силата на споделения опит”

На 15-16 февруари 2024 година в град Перник се проведе Регионален форум за Югозападен регион по Национална програма „Иновации в действие“ „Иновативните училища – силата на споделения опит“, организиран от Регионалното управление на образованието – Перник и ПМГ „Христо Смирненски“.

Събитието се реализира в изпълнение на Национална програма на Министерството на образованието и науката „Иновации в действие“ , Модул  2: „Форуми за иновации в образованието“, а неговата основна цел  е да бъдат споделени, популяризирани и мултиплицирани добри иновативни образователни практики от различни иновативни училища в Югозападния регион на страната – областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София-област.

Във форума се включиха 25 училища от региона и 183 участници, сред които 77 ученици и 106 учители. Представени бяха 14 презентации за споделяне на добри иновативни практики  и проведени 5 иновативни работилници. В събитието взеха участие и партньорските училища на ПМГ „Христо Смирненски“ по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ от НП „Иновации в действие“ – ППМГ „Гео Милев“ – гр. Стара Загора, МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.

Заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова откри образователния форум, а официални гости бяха г-н Борис Шейнин – началник отдел „Училищни мрежи“ в Министерството на образованието и науката, г-жа Ваня Карабашева – главен експерт в Министерството на образованието и науката, редица представители на местната власт и държавни институции, експерти от РУО, директори на училища и представители на висши училища и научни институти.

Приветствие към участниците във форума отправиха г-н  Людмил Веселинов – областен управител на област Перник, и г-н Стефан Кръстев – заместник – кмет на община Перник.

На официалното откриване, което се проведе в Тържествената зала на Минна дирекция – Перник, училището домакин ПМГ „Христо Смирненски“  посрещна своите  гости с духа на родния си град – традиционния български обичай „Сурва“, представи по оригинален и завладяващ начин своя град и своето училище.

Същинската част на форума откри г-жа Елена Димова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО Перник, която представи обзорна презентация за иновативните училища в областта, а г-жа Десислава Стойнева – учител по английски език в ПМГ „Христо Смирненски“, представи иновативния проект на училището домакин.

В първия ден от образователния форум добри педагогически практики споделиха ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ град Ботевград, София – област, ПГ „Христо Ботев“ град Дупница, област Кюстендил, Професионална гимназия по икономика град Перник и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ –  град Кюстендил.

В следобедните часове ПМГ „Христо Смирненски“ посрещна своите гости в сградата на училището и демонстрира педагогически практики за учене чрез правене и преживяване. Участниците във форума наблюдаваха и участваха в пет иновативни работилници:

  1. Работилница “Научна лаборатория” – ментор г-жа Милена Асенова – гл. учител по химия и ООС
  2. Работилница “Леяна хартия и 3D принтиране” – ментори г-н Кирил Георгиев – учител по ИТ и изобразително изкуство, и г-жа Боряна Аспарухова – ст. учител по информационни технологии
  3. “Работилница “Светлопис” –  ментори г-жа Юлияна Ангелова – ст. учител по физика и астрономия и г-жа Десислава Стойнева – учител по английски език
  4. Работилница “Роботика” – ментор г-жа Румяна Славова – ст. учител по ИТ
  5. Работилница “Молекулата на живота” – г-жа Евелина Велинова – ст. учител по биология и ЗО и г-жа Димитрина Димитрова – ст. учител по биология и ЗО

Във втория ден от образователния форум бяха представени добри педагогически практики от ПМГ „Яне Сандански“ – град Гоце Делчев, област Благоевград, Професионална гимназия по туризъм – град Самоков, София – област, ОУ „Евлоги Георгиев“-  град Дупница, област Кюстендил, СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ – град Перник, ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Петрич,  област Благоевград, Първо ОУ „Васил Левски“ – град Костинброд, София – област, ОУ „Св. Иван Рилски“ – град Перник и Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – град Благоевград.

Представени бяха STEM уроци, използване на трансдисциплинарния подход при реализирането на ученически проекти и различни лаборатории. Иновативните практики, които училищата участници представиха, са в областта на математика, технологии, финансова грамотност, професионално обучение, природни науки, гражданско образование, личностно развитие и дигитализация в обучението.

Участниците обсъдиха въведените иновативни елементи и постигнатите резултати, споделиха идеи за развитието на иновативния процес в образованието. Изразиха взаимно удовлетворение от поредната среща между училищните екипи, която осигурява възможност за осъществяване на контакти и споделяне на добри практики между училища, за които основен приоритет е иновативното образование.

Заключително приветствие за закриване на образователния форум отправи г-жа Емилия Грозданова – директор на ПМГ „Христо Смирненски“.

Регионалния форум за Югозападен регион по Национална програма на МОН „Иновации в действие“ „Иновативните училища – силата на споделения опит“,  получи висока оценка от гости и участници като ползотворна среща за представяне на иновативни проекти и обмен на добри практики на училищата от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София-област.

Програма

Презентации на участниците

Видеофилм

Репортаж