ПУБЛИКАЦИИ

ПМГ “Христо Смирненски” участник в най – новият стратегически проект на Еразъм+ в областта на роботиката

Мрежа от IcT Robo Clubs (БГ)

Network of IcT Robo Clubs (EN)

30.09.2021г.

ОТКРИВАНЕ НА КЛУБ ПО РОБОТИКА

ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

 


ПМГ “Христо Смирненски” участва в среща в гр. Варна по проекта Мрежа от IcT Robo Clubs

От 23 до 26 юни във Варна се проведоха две паралелни срещи , свързани с проекта Мрежа от IcT Robo Clubs , инициатива на Еразъм +.

На срещите присъстваха представители на всички участници в проекта: Института за информационни и комуникационни

технологии, България, като ръководител, и Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“, България, Професионална гимназия по електротехника и електроника “М.В.Ломоносов”, България, Професионална гимназия по електротехника и Автоматика, България, Политехнически университет в Букурещ, Румъния, Национална асоциация на публичните библиотекари и библиотеки в Румъния (ANBPR), Tехнически Университет в Кошице, Словакия и Индустриална Гимназия по Електротехника, Koшице, Словакия, като партньори.

На транснационалната среща всяка организация направи свое официално представяне и запозна участниците от България,Румъния и Словакия с дейността си, историята, постиженията си.

Тема на останалите дискусии бяха постиженията и приносът по проекта на всеки един участник, както и плановете за бъдещ принос и очаквани резултати за следващите интелектуални продукти.

Паралелно проведеното обучение засягаше обсъждането на всички интелектуални продукти ,реализирани до този момент, както и бъдещите такива. Обучението включваше лекции, презентации, уъркшопове, дискусии, сесии за обмяна на опит, ефективни преподавателски практики.

Срещите и взаимодействието с всички участници бяха много ползотворни. Всички партньори по проекта изразиха задоволство от организацията и ефективността на събитието, а красивото българско Черноморие и гостоприемството на домакините от БАН допринесоха за незабравимите мигове заедно.

Още снимки и видео


Третата транснационална среща по проекта NITROClubs в Букурещ, Румъния

В събота, 5 ноември 2022 г. се проведе третата транснационална среща в рамките на проекта NITRO Clubs EU – Network of IcT Robo Clubs (ID 2020-1-BG01-KA202-079200) на  Erasmus+ в Букурещ , Румъния.

Събитието беше координирано от Политехническия университет в Букурещ. На срещата присъстваха представители на всички организации, участващи в консорциума по проекта: Институт по информационни и комуникационни технологии, България, като ръководител на проекта, и  ПМГ „Христо Смирненски“ Перник,  България, Професионална гимназия по електротехника и електронно инженерство “М. В. Ломоносов” Горна Оряховица, България, Професионална гимназия по електротехника и автоматизация София, България, Политехнически университет в Букурещ, Румъния, Национална асоциация на обществените библиотеки и библиотеки в Румъния, Румъния, Технически университет в Кошице, Словакия, и  Индустриална Гимназия по Електротехника, Кошице, Словакия, като партньори.

По повод на тази транснационална среща по проекта всяка организация направи преглед на напредъка на дейностите, за които е отговаряла след последната среща на партньорите.

При откриването на  срещата  Monica Dragoicea, Политехнически университет в Букурещ и Mihnea Alexandru Moisescu, декан на Факултета по автоматизация и компютърни науки, представиха основните дейности на университета в областта на роботиката и пресечните точки с проекта NITROClubs EU.

След това Найден Щиваров, ръководител на проекта NITROClubs, и Стефан Щиваров, технически координатор на NITROClubs от страна на Института по информационни и комуникационни технологии, България, направиха преглед на основните управленски дейности, предприети в периода между представените два междинни доклада по проекта (15.10.2021 г. – 30.09.2022 г.).

Последваха тематични презентации относно отбелязания напредък в постигането на интелектуалните продукти в процес на работа, а именно: Доклад за напредъка и резултати от приноса на IO4, презентация направена  от Monica Drăgoicea, University Politehnica Bucharest (UPB), Доклад за напредъка и резултати от приноса на IO5, презентация, направена от Матус Плева , Университет в Кошице, Словакия (TUKE), Доклад за напредъка и преглед и планиране на IO6, презентация направена от Найден Щиваров, Институт по информационни и комуникационни технологии, България .

Дейностите по комуникация и разпространение в рамките на проекта бяха представени и от Йоана Крихана, отговаряща за комуникацията и разпространението от името на Националната асоциация на обществените библиотеки и библиотеките в Румъния.

Срещата завърши с кръгла маса , на която участниците обсъдиха бъдещите планове за принос, стъпките, които да следват при изпълнението на планираните дейности по проекта, очакваните резултати и оценката на усилията за наблюдение на изпълнението на заложените в проекта индикатори.