ПУБЛИКАЦИИ

ПМГ “Христо Смирненски” участник в най – новият стратегически проект на Еразъм+ в областта на роботиката

Мрежа от IcT Robo Clubs (БГ)

Network of IcT Robo Clubs (EN)

30.09.2021г.

ОТКРИВАНЕ НА КЛУБ ПО РОБОТИКА

ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

 


ПМГ “Христо Смирненски” участва в среща в гр. Варна по проекта Мрежа от IcT Robo Clubs

От 23 до 26 юни във Варна се проведоха две паралелни срещи , свързани с проекта Мрежа от IcT Robo Clubs , инициатива на Еразъм +.

На срещите присъстваха представители на всички участници в проекта: Института за информационни и комуникационни

технологии, България, като ръководител, и Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“, България, Професионална гимназия по електротехника и електроника “М.В.Ломоносов”, България, Професионална гимназия по електротехника и Автоматика, България, Политехнически университет в Букурещ, Румъния, Национална асоциация на публичните библиотекари и библиотеки в Румъния (ANBPR), Tехнически Университет в Кошице, Словакия и Индустриална Гимназия по Електротехника, Koшице, Словакия, като партньори.

На транснационалната среща всяка организация направи свое официално представяне и запозна участниците от България,Румъния и Словакия с дейността си, историята, постиженията си.

Тема на останалите дискусии бяха постиженията и приносът по проекта на всеки един участник, както и плановете за бъдещ принос и очаквани резултати за следващите интелектуални продукти.

Паралелно проведеното обучение засягаше обсъждането на всички интелектуални продукти ,реализирани до този момент, както и бъдещите такива. Обучението включваше лекции, презентации, уъркшопове, дискусии, сесии за обмяна на опит, ефективни преподавателски практики.

Срещите и взаимодействието с всички участници бяха много ползотворни. Всички партньори по проекта изразиха задоволство от организацията и ефективността на събитието, а красивото българско Черноморие и гостоприемството на домакините от БАН допринесоха за незабравимите мигове заедно.

Още снимки и видео


Третата транснационална среща по проекта NITROClubs в Букурещ, Румъния

В събота, 5 ноември 2022 г. се проведе третата транснационална среща в рамките на проекта NITRO Clubs EU – Network of IcT Robo Clubs (ID 2020-1-BG01-KA202-079200) на  Erasmus+ в Букурещ , Румъния.

Събитието беше координирано от Политехническия университет в Букурещ. На срещата присъстваха представители на всички организации, участващи в консорциума по проекта: Институт по информационни и комуникационни технологии, България, като ръководител на проекта, и  ПМГ „Христо Смирненски“ Перник,  България, Професионална гимназия по електротехника и електронно инженерство “М. В. Ломоносов” Горна Оряховица, България, Професионална гимназия по електротехника и автоматизация София, България, Политехнически университет в Букурещ, Румъния, Национална асоциация на обществените библиотеки и библиотеки в Румъния, Румъния, Технически университет в Кошице, Словакия, и  Индустриална Гимназия по Електротехника, Кошице, Словакия, като партньори.

По повод на тази транснационална среща по проекта всяка организация направи преглед на напредъка на дейностите, за които е отговаряла след последната среща на партньорите.

При откриването на  срещата  Monica Dragoicea, Политехнически университет в Букурещ и Mihnea Alexandru Moisescu, декан на Факултета по автоматизация и компютърни науки, представиха основните дейности на университета в областта на роботиката и пресечните точки с проекта NITROClubs EU.

След това Найден Щиваров, ръководител на проекта NITROClubs, и Стефан Щиваров, технически координатор на NITROClubs от страна на Института по информационни и комуникационни технологии, България, направиха преглед на основните управленски дейности, предприети в периода между представените два междинни доклада по проекта (15.10.2021 г. – 30.09.2022 г.).

Последваха тематични презентации относно отбелязания напредък в постигането на интелектуалните продукти в процес на работа, а именно: Доклад за напредъка и резултати от приноса на IO4, презентация направена  от Monica Drăgoicea, University Politehnica Bucharest (UPB), Доклад за напредъка и резултати от приноса на IO5, презентация, направена от Матус Плева , Университет в Кошице, Словакия (TUKE), Доклад за напредъка и преглед и планиране на IO6, презентация направена от Найден Щиваров, Институт по информационни и комуникационни технологии, България .

Дейностите по комуникация и разпространение в рамките на проекта бяха представени и от Йоана Крихана, отговаряща за комуникацията и разпространението от името на Националната асоциация на обществените библиотеки и библиотеките в Румъния.

Срещата завърши с кръгла маса , на която участниците обсъдиха бъдещите планове за принос, стъпките, които да следват при изпълнението на планираните дейности по проекта, очакваните резултати и оценката на усилията за наблюдение на изпълнението на заложените в проекта индикатори.

 


NITRO Clubs Транснационална проектна среща и обучение за ИКТ Робо Олимпиада, организирани в Кошице, Словакия

Кошице, Словакия, 30.04.2023 г. – В периода 29-30.04.2023 г. партньорските организации в рамките на проекта Network of IcT Robo Clubs – NITRO Clubs (EU2020-1-BG01-KA202-079200), финансиран по проект Erasmus+ VET, взеха участие в NITRO Clubs Транснационална проектна среща и обучение за ИКТ Робо Олимпиада, организирани в Кошице, Словакия.

По повод тази среща по проекта членовете на консорциума от партньори обсъдиха най-новите интелектуални продукти, създадени в рамките на проекта NITRO Clubs (IO5 и IO6) и прегледаха основните аспекти по отношение на мониторинга и разпространението на вече извършените и бъдещи дейности, с цел изготвяне на финалния доклад на проекта.

Друга тема, засегната по време на срещата бе установяването на методологията за организиране на заключителната конференция на проекта, планирана да се проведе в София, България, на 09 юни 2023 г.

Ръководителят на проекта Найден Шиваров взе участие в  срещата дистанционно чрез стрийминг платформа, за да изясни стъпките, които трябва да  бъдат следвани при изпълнението на бъдещите дейности по проекта, да напомни на партньорите за необходимостта да допринесат за финалния отчет и да изпълнят всички административни изисквания на проекта, за да приключи в договорените срокове по програма Еразъм+.

По отношение на планирането на състезанията от Робо Олимпиадата, Даниел Хладек от университета TUKE и Стефан Шиваров от ИИКТ-БАН представиха стъпка по стъпка функционалностите на платформата NITRO Clubs за създаване и управление на състезания по роботика на Робо Олимпиадата, които  да бъдат подготвени и организирани във всяка участваща страна.

Също така, специално значение беше отделено на компонента за разпространение на проекта. В този смисъл Йоана Крихана от ANBPR Румъния представи основните комуникационни дейности, предприети между ноември 2022 г. и април 2023 г., както и планирането на следващите възможности за комуникация и разпространение на резултатите от проекта, идентифицирани за следващия период до края на периода на изпълнение, а именно края на август 2023г.

Стефан Шиваров, технически ръководител от ИИКТ-БАН, обясни подробно как да се подготвят и тестват състезателните роботи за състезанията по Robo Olympics, както от техническа, така и от логистична гледна точка, за да се подготвят оптимално състезанията по роботика по единен начин и съгласно правилата, договорени в рамките на консорциума във всяка участваща страна.

Вторият ден от транснационалната среща беше посветен на Обучението за организиране на Робо Олимпиада, насочено към обучение на участниците в състезанието. Предназначени да се проведат между май и юни 2023 г., състезанията Robo Olympics имат за цел да запознаят участниците в ПОО( Професионално обучение и образование), включително млади хора от уязвими групи, с инструментите за обучение STEAM, за да осигурят равен достъп до качествени възможности за обучение, базирани на технологии.

За NITRO Clubs EU: Стратегическият проект Еразъм+ в областта на професионалното образование и обучение включва създаването на мрежа от клубове по роботика в 3-те страни партньори, които да бъдат подкрепяни и развивани също след периода на изпълнение от общността на роботиката от партньори и сътрудници. Консорциумът по проекта се състои от Институт по информационни и комуникационни технологии, България, като лидер, и ПМГ „Христо Смирненски“, България, Професионална гимназия по електротехника и електроника “М.В. Ломоносов”, България, Професионална Гимназия по Електроника и автоматика, България, Политехнически университет в Букурещ, Румъния, Национален Асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки от Румъния (ANBPR), Румъния, Технически Университет, Кошице, Словакия, и Средно Професионално Училище по Електротехника, Словакия, като партньори.

 


Четвъртата среща по транснационален проект NITRO Clubs EU, организирана в София, България

Новини / 13.06.2023 г

В периода 09-10 юни 2023 г. партньорите от консорциума по проект NITRO Clubs EU се събраха в София, България, за четвъртата транснационална среща. Целта на тази среща беше да се направи преглед на целия период на изпълнение, да се обсъдят изискванията за изготвяне на окончателния доклад, както и да се анализират възможностите за мащабиране и осигуряване на дългосрочна устойчивост на проекта.

Четвъртата транснационална проектна среща беше координирана от Института по информационни технологии и комуникации – ИИКТ-БАН, България, с участието на партньори от трите държави, участващи в проекта, а именно България, Румъния и Словакия.

Сред участниците в транснационалната проектна среща бяха представители на ИИКТ-БАН България, като ръководител на проекта, както и на партньорите Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“, България, Професионална гимназия по електротехника и електроника „М.В. Ломоносов ”, България, Професионална гимназия по електротехника и автоматизация, България, Политехнически университет в Букурещ, Румъния, Национална асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки на Румъния, Румъния, Технически университет в Кошице, Словакия, и Индустриална гимназия по електротехника, Кошице, Словакия.

Транснационалната среща започна с преглед на основните аспекти на управлението и извършваните дейности (Найден Шиваров) и създадените интелектуални продукти (Моника Драгоисеа, Стефан Шиваров, Матус Плева, Ренат Халуска и др.). Участниците станаха свидетели и на общ преглед на постигнатите показатели и предимствата, които проектът носи за преките и непреките бенефициенти.

По време на срещата Валентина Иванова представи подробно стъпките, които трябва да се извършат, за да бъде готов финалният доклад. След това всяка организация прегледа статуса на дейностите, за които отговаря, и получените резултати във връзка с приетите индикатори.IO1: NITRO edutainment platform (ИИКТ-БАН), IO2 : Virtual Robo Lab ( ПМГ „Христо Смирненски „), IO3: IT Robo Clubs Courses (ИИКТ-БАН), IO4: Инструментариум за учители (Политехнически университет в Букурещ), IO5: IT Robo Games Platform (Технически университет в Кошице), IO6: IT Robo Olympics (Професионална гимназия по електротехника и електроника „М.В.Ломоносов“), Дейности за разпространение (Национална асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки на Румъния), Мултипликиращи събития и обучение, Преподаване, Обучение (всички партньори).

По повод транснационалната проектна среща в София, участниците имаха възможност да взаимодействат и с различни модели роботи, включително индустриални роботи,  от различни етапи на развитие в Института по информационни и комуникационни технологии – ИИКТ-БАН.

Транснационалната среща по проекта в София завърши с обсъждане на плановете за бъдещото развитие на проектната инициатива, стъпките, които трябва да се следват в продължаването на комуникацията, мониторинга и използването на резултатите от усилията, за да се увеличи общото въздействие на проекта .

По покана на ръководителя на проекта партньорите посетиха Националния STEM център в София, където се запознаха с инициативите на българското правителство за мащабно  STEM образование и с последните инвестиции в създаването на колаборативна роботика и пространство за иницииране на 3D печат.