ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че  Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 26.03.2022 г.  от 9:00 часа в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“.

За участие в състезанието родителят/настойникът, носещ родителска отговорност за ученика/ подава в срок до 11.03.2022 г. /петък/ до директора на училището, в което се обучава, Заявление за участие и Декларация за информирано съгласие /по образец/.

Напомняме Ви, че резултатите от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас могат да участват в балообразуването при кандидатстване за прием в V клас на Природоматематическата гимназия „Христо Смирненски“ за учебната 2022/2023 година.

 

От ръководството