Пролетно математическо състезание

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Съгласно Заповед № РД09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 08.05.2021 г. от 9:00 часа. Регламентът на състезанието може да намерите тук.

Уведомяваме Ви, че документи за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се подават до 17:00 часа на 28.04.2021 година.

Документи за участие в състезанието:

  • Заявление/декларация за информирано съгласие по образец се подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. Заявление за участие може да намерите тук.

Попълнените заявление/декларация за информирано съгласие за участие  се изпращат по електронен път на адрес: pmg@pmg-pernik.com.

Тези, които вече са подали документи, не е необходимо да подават отново.

За допълнителна информация на тел.076 60 87 66

Участието не е срещу заплащане на такса или дарение.

           Напомняме Ви, че резултатите от състезанието могат да се използват за кандидатстване в Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ за прием в паралелката V клас.