Проект OECD Schools+ Network

ПМГ „Христо Смирненски“ стартира участието си в нов международен проект OECD Schools+ Network , инициатива на Организацията за Икономическо сътрудничество и развитие.

В проекта участват над 120 училища от  40 държави от целия свят, включващи над 118 000 ученици, а нашето училище е единственият представител за България.

Училища + ще обединят експерти по образование, училищни ръководители и учители от целия свят, за да реагират на общите предизвикателства на 21. век в сферата на образованието и да вдъхновят напредъка в класните стаи, училищата и политиките.

През 2023 г. и 2024 г. участниците в Училища +  ще положат усилия , за да разработят нови подходи към практиката в класната стая и ще създадат връзки в рамките на нова глобална общност, предоставяйки възможности за партньорско обучение и обмен, както и оформяне на глобалната програма за обучение.

Училищата ще бъдат събрани  в  тематични групи за работа за съвместно създаване на практически решения на належащи общи предизвикателства и съвместно разработване на нови ресурси, което ще помогне за определянето на глобални стандарти в образованието.

Създадените  добри практики ще бъдат качени в отворена онлайн платформа.

 

Линк към официалната страница на проекта.

https://www.oecd.org/education/school/oecdschoolsnetwork.htm


ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник е единствено училище от България, включено в проект SCHOOLS+ NETWORK