Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Стартираха дейностите по изпълнение на проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Той се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027.

Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение, което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Страница на проекта.

Проведени дейности:

  1. Семинар на тема “Уеб програмиране”
  2. Интегративен урок по предметите “Чужд език по професията” и разширена подготовка “Програмиране”
  3. Ден на отворените врати в ПМГ “Христо Смирненски”
  4. Посещение на SAP