Проекти на ученици

В часовете по ИТ учениците от 8 клас работиха в екип по проекти за създаване на уеб сайт. Сайтовете представят работата в някои от  клубовете в ПМГ, в часовете по итегративния  предмет „С наука и технологии към бъдещето“, както и различни инициативи и традиции в училището. Вижте най-интересните сайтове:

Клуб  „Дъга“

Клуб  „Физиката в нас и около нас“

Клуб  „Аз програмирам!“

С наука и технологии към бъдещето

Да помогнем на човек в беда!

Великденски предизвикателства