Проведени занятия по интегративен предмет “С наука и технологии към бъдещето” през учебната 2018/2019г.

Проведен иновативен урок на тема”Молекулни модели” с преподавател Милена Асенова

 

Проведен иновативен урок на тема”Документиране и съхраняване на информацията” с преподавател Боряна Аспарухова

 

Проведен интегриран  урок на тема”Атомни модели” с преподаватели Милена Асенова и Кирил Георгиев

 

Проведен иновативен урок на тема”Софтуери и анимация” с преподавател Цветана Методиева

 

Проведен иновативен урок на тема”Технология за пречистване на отпадъчни води” с преподавател Румен Симеонов

 

Проведен иновативен урок на тема”Структура на живота” с преподавател Аделина Тодорова

Проведен иновативен урок на тема”Форми, материали е ефективност. Устойчиви конструкции с преподавател Юлиана Ангелова

 

Вземане на почвени проби с преподаватели Аделина Тодорова и Димитрина Феодорова

ОБМЕН НА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА

На 13 май 2019 г. се проведе демонстрация на иновативна практика, инициирана от ПМГ “Христо Смирненски”, съвместно с представители на ОУ “Св. Иван Рилски”. Събитието е част от занятията по интегративен предмет Наука и технологии, проведено с І група от VІІІ В клас, на тема “Почвата – среда на живот”.

Присъставаха ученици от VІІ клас на ОУ “Св. Иван Рилски”, госпожа Евелина Велинова – гл. учител по биология и ЗО в ОУ “Св. Иван Рилски”, госпожа Йорданка Антонова – заместник-директор по УД в ПМГ “Христо Смирненски”, госпожа Димитрина Феодорова и госпожа Аделина Тодорова – учители по биология и ЗО в ПМГ “Христо Смирненски”, под чието ръководство се проведе занятието, както и господин Кирил Георгиев – учител по изобразително изкуство в ПМГ “Христо Смирненски” и ОУ “Св. Иван Рилски”, който успя да документира емоционални моменти от събитието.

Целта на демонстрационното занятие е споделяне на иновативни педагогически практики, обмен на идеи и интеракция между двете училища.

Чрез извършване на експериментални дейности, учениците достигнаха до знания за състава на почвата, като извършиха изследване на механичния състав, pH и биоразнообразието на почвата, от района на градския парк. Наблюденията им бяха документирани чрез снимки с помощта на смартфон, микроскопска камера и лаптоп.