Прием пети клас

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Уважаеми родители,

За да имат право на участие в приема, учениците от 4. клас трябва да са се явили на областния кръг на олимпиадата по математика и/или на състезанието „Математика за всеки”.

Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 28 юни 2020 г. от 9:00 часа в ПМГ „Христо Смирненски“. С оглед на това, да се създаде по-добра организация на провеждането му, всеки родител, който желае синът/дъщеря му да се яви на състезанието, моля да попълни следния формуляр-заявление за участие в състезанието. Срокът за подаване на формуляр –  заявлението е 24.06.2020г. отвори

Регламент за  математическото състезание “МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ”

График на дейности по приемане на ученици от V клас по държавен план-прием в ПМГ “Христо Смирненски” за учебната 2020/2021 година.

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2020/2021г.

 

Заповед прием V клас за учебната 2020/2021 година

Приложение 1

Заявление за участие в приема за V клас