Прием пети клас

2022-2023 учебна година

Съгласно Заповед № РД-04-24/20.04.2022 г. на Началника на РУО – град Перник е утвърден:
Държавен план – прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 годинa в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник
Брой паралелки – 1
Брой места – 26

График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в Природо-математическа гимназия „Христо Смирненски” за учебната 2022/2023 г

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник за учебната 2022/2023 година ще става въз основа на двата най-високи резултата от следните състезания и/или олимпиада:

  1. Областен кръг на Олимпиада по математика – 12.02.2022 г.
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 17.03.2022 г.
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 26.03.2022 г.
  4. Математическо състезание за учениците от IV клас „Математика за всеки“ – 14.05.2022 г.

Забележка:

За да участва един ученик в областния кръг на олимпиадата по математика трябва да е изпълнил две условия:

  1. Да е участвал в общинския кръг на олимпиадата. Общинският кръг се провежда до 12.12.2021 г. в училищата за всички ученици, желаещи да се явят от съответното училище.
  2. Да е постигнал определен минимум от точки на общинския кръг, които да го класират за участие в областния.

Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас и математическото състезание „Математика за всеки“ ще се проведат в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“ безплатно.

ВАЖНО! 

Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по горе 4 /четири/.

Състезанията и/или олимпиада, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ПМГ “Христо Смирненски” са приети с решение на Педагогическия съвет , протокол №11 от 13.09.2021 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 14.09.2021 г.