Прием пети клас

2024-2025 учебна година

Утвърден план прием-за учебната 2024/2025 година, след завършено начално образование, в ПМГ “Христо Смирненски” – град Перник, на основание Заповед № РД-04-57/22.04.2024г. на РУО – град Перник.

График на дейностите по приемането на учениците


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Състезанията, чиито резултати важат за прием V клас в ПМГ  „Христо Смирненски“ за учебната 2024-2025г. са:

  •  Областен кръг на олимпиада по математика

на 11 февруари 2024 г. (неделя) от 09:00ч.

  •  Национално математическо състезание „Европейско кенгуру

на 21 март 2024 г. (четвъртък) от 12:00ч.

         Учениците се явят на състезанието в училището, в което учат.

  • Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

на 30 март 2024г. (събота).

         Учениците се явят на състезанието в ПМГ “Христо Смирненски“.

  • Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

на 08 юни 2024г. (събота).

        Учениците се явят на състезанието в ПМГ “Христо Смирненски“.

За допълнителна информация и заявления за участие следете сайта на гимназията.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 73, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата от следните състезания и/или олимпиада:

  1. Областен кръг на Олимпиада по математика – 11.02.2024 г.
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г.
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 30.03.2024 г.
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 08.06.2024 г.

Забележка:

За да участва един ученик в областния кръг на олимпиадата по математика трябва да е изпълнил следните две условия:

  1. Да е участвал в общинския кръг на олимпиадата. Общинският кръг се провежда до 10.12.2023 г. в училищата за всички ученици, желаещи да се явят от съответното училище.
  2. Да е постигнал определен минимум от точки на общинския кръг, които да го класират за участие в областния.

Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас и математическото състезание „Математика за всеки“ ще се проведат в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“ безплатно.

ВАЖНО!

Право на участие в класирането за прием имат всички ученици, явили се на поне 2 /две/ от изброените по-горе 4 /четири/ състезания.

Състезанията и/или олимпиада, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ПМГ “Христо Смирненски” са приети с решение на Педагогическия съвет, протокол № 11 от 13.09.2023 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания за учебната 2023/2024 година и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 г., Ви уведомяваме, че състезанието ще се проведе на 30 март 2024 г. от 09:00 ч. в училището координотор и домакин за област Перник – ПМГ „Христо Смирненски“, ул.”Монте Карло” №1.

Във връзка с организацията и провеждането на състезанието в срок до 18.03.2024 г. трябва да заявите желание за участие в училището, където учите.

Желаем Ви успех!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 16.03.2023 г. от 12.00 ч.

В срок до 06.03.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) в училището, където се обучава.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО