Прием пети клас

2023-2024 учебна година

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с чл. 73, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник за учебната 2023/2024 година ще става въз основа на двата най-високи резултата от следните състезания и/или олимпиада:

  1. Областен кръг на Олимпиада по математика – 12.02.2023 г.
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 16.03.2023 г.
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 25.03.2023 г.
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 13.05.2023 г.

Забележка:

За да участва един ученик в областния кръг на олимпиадата по математика трябва да е изпълнил две условия:

  1. Да е участвал в общинския кръг на олимпиадата. Общинският кръг се провежда до 11.12.2022 г. в училищата за всички ученици, желаещи да се явят от съответното училище.
  2. Да е постигнал определен минимум от точки на общинския кръг, които да го класират за участие в областния.

Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас и математическото състезание „Математика за всеки“ ще се проведат в сградата на ПМГ „Христо Смирненски“ безплатно.

ВАЖНО!

Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по-горе 4 /четири/.

Състезанията и/или олимпиада, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ПМГ “Христо Смирненски” са приети с решение на Педагогическия съвет , протокол №11 от 12.09.2022 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 12.09.2022 г.