Прием пети клас

В А Ж Н О! В А Ж Н О! В А Ж Н О!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

През учебната 2020/2021 година в Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“, град Перник ще се осъществи прием на петокласници.

Във връзка с условията за прием на 1 март (неделя) ще се организира Ден на отворените врати (от 8:30 до 13:00 часа в учителската стая на ПМГ – 3 етаж).      

Ще получите отговори на вашите въпроси относно критериите за прием и осъществяването на дейностите по организацията и провеждането на учебния процес.

Заповядайте! Очакваме Ви!

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В ПМГ

“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ПЕРНИК

за учебната 2020/2021 година

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование през учебната 2019/2020 година, явили се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в поне две от следните състезания и олимпиади:

 • Областен кръг на олимпиадата по математика;

 • Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру”;

 • Пролетни математически състезания;

 • Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“.

За учебната 2020/2021 година учениците ще се класират въз основа на:

 1. Резултата от точките, получени на Националното външно оценяване по математика – 28.05.2020 г. – провежда се в училищата, където учат учниците през 2019/2020 учебна година ;
 2. Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавени в  IV клас, в раздел А от учебния план;
 3. Броя на точките от двата най–високи индивидуални резултата измежду постигнатите на следните математически състезания и олимпиади:
 • Областен кръг на олимпиадата по математика – 02.2020 г.;
 • Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 19.03.2020 г.;
 • Пролетни математически състезания – 28.03.2020 г. – място на провеждане ПМГ “Христо Смиренски“;
 • Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ – 09.05.2020 г. – място на провеждане ПМГ “Христо Смиренски“.

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2020/2021г.

Протокол от училищната  комисия по прием учениците в V клас за учебната 2019/2020 година

отвори

График на дейностите по приемане на ученици от V клас по държавен план-прием в  ПМГ”Хр.Смирненски” за учебната 2019/2020 година

Заявление за участие в приема за V класа

Заповед прием 5 клас

Приложение 1