Празник на химията в ПМГ”Хр.Смирненски”

На 08.05.2019 в Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ се проведе “Празник на химията”, посветен 150 години от публикуването на Периодичната система на химичните елементи и 185 години от рождението на нейния създател- Димитрий Иванович Менделеев.
Учениците от клуб за извънкласни дейности “ Експерименатор”, с ръководител г-жа Милена Асенова, представиха химични демонстрации, съвместно с преподаватели и студенти от Факултета по химия и фармация на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. На демонстрациите присъстваха и ученици от VII клас, които изучават химия за първа година.
Във връзка с празника учениците Василена Борисова Борисова и Александър Николаев Атанасов от XI „а“ клас изготвиха презентация на тема “История на химичните елементи, тяхното значение и приложение в живота ”, а Цецо Радославов Цветанов и Любомир Цветанов Любенов, също от XI „а“ изготвиха видеоклип на тема: “Химичните елементи – минало, настояще и бъдеще”. Божидара Иванова Иванова, ученичка от IX „в“ клас, написа есе на тема ”Приносът на Менделеев за науката”.
С тези творби учениците участваха в конкурс, организиран от Съюза на химиците в България и Дружеството на учителите по химия. Всички ученици получиха сертификати за участие, а видеоклипът на Цецо и Любо бе класиран на III място в тази категория, в която конкуренцията беше огромна. Те, заедно с ръководителя им- Милена Асенова, бяха наградени на официална церемония във Федерацията на научно – техническите съюзи в гр. София.