Посещение на ученици от ПМГ в Hewlett Packard Enterprise

На 21 юни 2019 г. група ученици от ПМГ „Хр. Смирненски“ посетиха офиса и лабораторията на Hewlett Packard Enterprise в град София. Запознаха се с историята и дейността на фирмата, която е световен лидер в областта на технологиите. В лабораторията на Hewlett Packard Enterprise учениците видяха различни  технологични решения в областта на сървърите, мрежовите технологии и устройствата за съхранение на данни. Разгледаха хардуерни компоненти, включени в сървърните конфигурации. Бяха запознати с осигуряването на безопасност и надеждност при работа на сървърите, с тяхното управление и с начина на архивиране на данните.