ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – V КЛАС

 

На 11. 09. 2020 г. от 17:30 часа в ПМГ “Христо Смирненски” ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите ученици от V клас за учебната 2020/2021 година.

Родителската среща ще се проведе, като се спазват задължителните противоепидемични мерки !