ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – VIII КЛАС

На 14.09.2020 година в ПМГ “Христо Смирненски” ще се проведе родителска среща с родителите на  учениците от VIII клас, както следва:

  • VIII а клас – кабинет по Химия от 17.30 часа;

  • VIII б клас – стая 301 от 17.30 часа;

  • VIII в клас – кабинет по Физика от 18.00 часа;

  • VIII г клас – кабинет по Биология от 18.00 часа;

Родителската среща ще се проведе, като се спазват задължителните противоепидемични мерки !