ПМГ “Христо Смирненски” участва в среща в гр. Варна по проекта Мрежа от IcT Robo Clubs

От 23 до 26 юни във Варна се проведоха две паралелни срещи , свързани с проекта Мрежа от IcT Robo Clubs , инициатива на Еразъм +.

На срещите  присъстваха представители на всички участници в проекта: Института за информационни и комуникационни

технологии, България, като ръководител, и Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“, България, Професионална гимназия по електротехника и електроника “М.В.Ломоносов”, България, Професионална гимназия по електротехника и Автоматика, България, Политехнически университет в Букурещ, Румъния, Национална асоциация на публичните библиотекари и библиотеки в Румъния (ANBPR), Tехнически Университет в Кошице, Словакия и Индустриална Гимназия по Електротехника, Koшице, Словакия, като партньори.

На транснационалната среща  всяка организация направи свое официално представяне и запозна участниците от България,Румъния и Словакия с дейността си, историята, постиженията си.

Тема на останалите дискусии бяха постиженията и приносът по проекта на всеки един участник, както и плановете за бъдещ принос и очаквани резултати за следващите интелектуални продукти.

Паралелно проведеното обучение засягаше обсъждането на всички интелектуални продукти ,реализирани до този момент, както и бъдещите такива. Обучението включваше лекции, презентации, уъркшопове, дискусии, сесии за обмяна на опит, ефективни преподавателски практики.

Срещите и взаимодействието с всички участници бяха много ползотворни. Всички партньори по проекта изразиха задоволство от организацията и ефективността на събитието, а красивото българско Черноморие  и гостоприемството на домакините от БАН допринесоха  за незабравимите мигове заедно.

 

 

 

 

 

Още снимки и видео